Heelal & ruimtevaart, Aarde & klimaat

Hoe is de wereld ontstaan?

Teuntje, 7

De aarde is er al heel, heel lang. Maar ooit was hij er nog niet. Hoe is onze planeet tot stand gekomen?

Instortende stofwolk

4,6 miljard jaar geleden bevond zich een gigantische stofwolk in de ruimte. Het stof in die wolk begon aan elkaar te trekken door de zwaartekracht. De wolk begon daardoor in te storten.

Voordat de wolk instortte, draaide de wolk een beetje. Toen de stofwolk begon in te storten, werd dat kleine beetje beweging uitvergroot. Dat kun je vergelijken met een danser op het ijs. Als die een pirouette draait en zich vervolgens kleiner maakt door zijn armen in te trekken, draait hij plots veel sneller. Zo ook bij onze stofwolk. Tijdens het instorten werd de wolk kleiner en dus ging de draaiende beweging steeds sneller.

Dunne schijf

Het draaien van de wolk zorgde vervolgens voor een soort pizza-effect. Bij een pizzeria zie je weleens hoe de pizzabakker een plak deeg draaiend de lucht in gooit. De deegschijf wordt daardoor platter en groter. Op dezelfde manier veranderde de stofwolk in een dunne schijf.

Die schijf was de start van ons planetenstelsel. In het midden ontstond de zon, daaromheen de planeten.

Babyplaneten

Hoe? Nou, in de stofschijf waren plekken waar de stofdeeltjes aan elkaar begonnen te kleven. En doordat alles al draaide, begonnen ook deze stofklonters rond te tollen. Zo ontstonden er babyplaneten.

Die babyplaneten werden steeds groter en groter. Want hoe zwaarder elke klont werd, hoe meer materie hij naar zich toe trok. Uiteindelijk was de omgeving ‘schoongeveegd’ van stof en bleven er alleen flinke, stevige bollen over: de planeten. En een van die planeten was de aarde.

Beantwoord door Ans Hekkenberg