Techniek, Wiskunde & natuurkunde

Hoe vliegt een vliegtuig?

Finn, 6

Vliegtuigen zijn hartstikke zwaar. Een Boeing 747 weegt meer dan 180.000 kilogram. En dan moeten er ook nog eens een heleboel mensen met hun bagage in. Helemaal vol kan een vliegtuig meer dan 400.000 kilogram wegen! Hoe blijft zo’n zwaar ding in de lucht?

Vleugelvorm

Dat een vliegtuig kan blijven vliegen, komt vooral door de vleugels. Die hebben een speciale vorm. De onderkant van de vleugels is plat. De bovenkant is juist een beetje bol.

Doordat de onderkant plat is, kan lucht in een rechte lijn onder de vleugels door bewegen. Om over de vleugels heen te bewegen, moet lucht in een bocht vliegen. De weg bovenlangs is dus langer dan de weg onderlangs. Daardoor beweegt lucht aan de bovenkant sneller langs de vleugels dan aan de onderkant.

Vliegtuig

Foto: Matheus Cenali via Pexels

Dat kun je vergelijken met twee bospaadjes. Stel dat je een boswandeling maakt met iemand. Het pad splitst zich op in een recht deel en een deel met een bocht. Even later komen deze paadjes weer bij elkaar. Jij neemt het bochtige paadje, de ander het rechte paadje. Dan moet jij sneller lopen dan de ander om tegelijk weer bij elkaar te komen.

Naar boven geduwd

Net zo beweegt de lucht die een bocht moet maken sneller langs de vleugel dan de lucht die rechtdoor gaat. Lucht die sneller beweegt, drukt minder hard. Daardoor drukt de lucht aan de bovenkant minder hard op de vleugel dan de lucht aan de onderkant.

De lucht aan de onderkant duwt dus eigenlijk de vleugel naar boven. Daardoor blijft zelfs een volle Boeing 747 in de lucht. Daarnaast zorgen de motoren ervoor dat het vliegtuig vooruitgaat.

Beantwoord door Yannick Fritschy